Ons team 


 
Aan de school zijn verbonden: een directeur, groepsleerkrachten, waarvan twee leerkrachten tevens functioneren als bouwcoördinator, parttime vakleerkracht gymnastiek, twee rekencoördinatoren, een taalcoördinator, twee onderwijsassistentes, interne begeleider, een cultuurcoördinator, coördinator ICT en een HVO-leerkracht.