Ons team 


 
Aan de school zijn verbonden: een directeur, groepsleerkrachten, waarvan twee leerkrachten tevens functioneren als bouwcoördinator, twee parttime vakleerkrachten gymnastiek, twee rekencoördinatoren, een taalcoördinator, twee klassenassistentes, twee parttime interne begeleiders, twee ICC-ers (Cultuur), een coördinator ICT, HVO-leerkracht en een conciërge.