Beste ouders,

De Zuidwester is dit schooljaar overgestapt naar een vijf-gelijke-dagen model. Dat is een behoorlijk ingrijpende verandering geweest voor de kinderen, leerkrachten en ouders. Wij zijn als werkgroep erg benieuwd naar de ervaringen met het rooster. Is de overschakeling een verbetering? Wat gaat goed? En zijn er ook verbeterpunten?
 
Om hier antwoord op te krijgen hebben we een belevingsonderzoek opgesteld. Zou u de vragen van dit onderzoek willen invullen? We hopen dat zoveel mogelijk ouders de moeite nemen om te reageren, zodat we een goed beeld krijgen en waar nodig actie kunnen ondernemen.
Veel vragen kunt u beantwoorden met een 5-punt schaal:
1 = zeer ontevreden / helemaal mee oneens
2 = ontevreden / mee oneens
3 = neutraal
4 = tevreden / mee eens
5 = zeer tevreden / helemaal mee eens

Voor alle duidelijkheid: dit onderzoek is niet bedoeld om het aangepaste model terug te draaien; het gaat ons om het opsporen van verbeterpunten.
Let op: U kunt reageren tot 31 mei.

Alvast hartelijk dank voor de moeite! Wij koppelen de uitslag uiteraard zo snel mogelijk aan u terug.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep andere tijden
 

 


(*) Deze velden zijn verplicht!