Periode september-februari Schooljaar 2021-2022


Typeles door Spierings Opleidingen
Groep 6, 7 en 8

In september start weer de cursus typen/Word Online op woensdag van 14.15 tot 15.15 uur.

Je kind leert het toetsenbord met tien vingers blind te bedienen met het programma TypeWorld. Daarnaast werken we ook met Word Online: onmisbaar voor het maken van werkstukken en voor PowerPointpresentaties.

De cursus wordt afgesloten met het branche-erkend examen, afgenomen door het Centraal Bureau Typevaardigheid: CBT (www.hetcbt.nl).

Spierings Opleidingen is staatsgediplomeerd, heeft het Keurmerk Opleiders van het CBT en is CRKBO-erkend. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.spieringsopleidingen.nl of bel: 06 1332 7396.