GGD

 

Informatie over de GGD & JGZ
 
GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ zich mee bezighoudt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim.
Op onze website staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor u kan betekenen. Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.
 
Contactgegevens:
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG  Alkmaar
Telefoon: 088- 0100 550
E  info@ggdhn.nl
W https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.ggdhn.nl&data=02%7C01%7Cinfo.rembrandt%40isobscholen.nl%7C539d39ceb3214c925eb908d794f0a192%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637141633539877046&sdata=edKXt7cNfC6mK2XduHaveke2Kb%2FgT%2BkQXlcd5M2Y0z8%3D&reserved=0