Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR), een inleiding

Elke school dient een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, zo is wettelijk bepaald in de Wet Medezeggenschap (WMS). Ook de Zuidwester heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee, beslist en adviseert over het beleid van de school. In de MR zitten ouders en leerkrachten. De ouders in de MR worden gekozen door de ouders. Er zitten 3 ouders in de MR en 3 leerkrachten. Samen praten wij over het beleid van onze school.
 
Wat doet een MR?

In het kort komt het erop neer dat de MR de belangen van iedereen die bij de school betrokken is behartigt. De MR is betrokken bij het maken van beleid op school. Een paar belangrijke dingen die in de MR besproken worden zijn:

Er wordt gesproken over allerlei zaken die spelen, maar ook kunnen onderwerpen zelf worden aangedragen. In sommige gevallen kan de school geen belangrijke wijzigingen doorvoeren, zonder dat de MR hiermee instemt (instemmingsrecht). In andere gevallen is de school verplicht om voor een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de MR om advies te vragen (adviesrecht). Hoe het precies allemaal in elkaar steekt, staat in detail uitgelegd op www.medezeggenschapsraden.nl.
 
De verhouding tussen de ouders en leerkrachten en directie van de school is zeer opbouwend en op basis van gelijkwaardigheid. En de ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de schoolgaande kinderen.
Tijdens het schooljaar komt de MR 6 a 7 keer bij elkaar. De notulen van de vergaderingen worden op de site gezet en zijn dus openbaar.


Ouders en de MR

De MR bestaat uit drie (gekozen) ouders en drie leerkrachten, waarbij elke groep zijn achterban vertegenwoordigt. De ouders kiezen hun vertegenwoordigers. En de leerkrachten doen hetzelfde. De rol van de ouders in de MR is om een verlengstuk van de ouders te zijn. Kwesties die ouders belangrijk vinden kunnen formeel besproken worden met leerkrachten en directie van de school. Daarnaast kan het zinvol zijn om als ouder de MR te informeren over bepaalde ideeën of zorgen die bij meerdere ouders leven. De MR kan ze dan bespreken met de schoolleiding. 
 
Contact

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

 
Ouders in de MR
Annette van Wessel
Kirstin Keizer
Arne van der Noord

 
Leerkrachten in de MR
Esther Schneiter 
Inge Gras
Daniëlle van den Haak 

 U kunt ons het eenvoudigst bereiken via het emailadres: info.zuidwester@isobscholen.nl t.a.v. MR. Maar u kunt ons natuurlijk ook gewoon eens aanschieten, op het schoolplein, of in een lokaal. Er is altijd wel iemand in de buurt die een van ons kan aanwijzen.