Protocol luizenscreening door ouders op de Zuidwester


 

Voorbereiding

 

Alle ouders/verzorgers  en docenten van de school krijgen de vrijdag voorafgaand aan de screening een mailtje. Hierin staat de datum van de screening en het verzoek voor een gemakkelijke haarstijl (geen vlechten) en geen gel!
Ook wordt het belang van controle door ouders zelf hierin benadrukt.
Als ouders thuis erachter komen dat er thuis hoofdluis heerst dienen zij contact op te nemen met school.
 
Stuur een mail naar de luizenpluisouders met de mededeling wanneer ze verwacht worden en of ze willen/kunnen helpen.
  
Dag van screening

Verwijst naar www.landelijksteunpunthoofdfdluis.nl 
Bij hardnekkige gevallen of problemen met ouders dit doorgeven aan de doktersassistente van de GGD. Zij neemt in deze gevallen contact op met de ouders.