OverblijfGeachte ouder/verzorger,
 
Wij vinden het heel gezellig dat Uw kind bij ons komt overblijven.
Graag informeren wij U over de gang van zaken bij de overblijf.
Een goed georganiseerde overblijfmiddag is belangrijk. Voor kinderen is het van belang om rustig een boterham te eten en lekker te spelen. Met de dosis energie die ze opdoen, kunnen ze er ’s middags weer tegenaan.
Voor ouders is het een geruststellende gedachte dat kinderen het tussen de middag naar hun zin hebben. Daarnaast vergemakkelijkt een goed georganiseerde overblijf de start van het middagprogramma.
De Zuidwester  biedt leerlingen de gelegenheid om over te blijven. Dat is geen overbodige luxe, aangezien steeds meer ouders buitenshuis werken en steeds meer kinderen overblijven. Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad maakt het schoolbestuur afspraken over de organisatie van het overblijf.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een overblijfmogelijkheid. Op vrijdag alleen voor de bovenbouw leerlingen. U kunt uw kind(eren) aanmelden via  https://www.overblijvenmetedith.nl

Als U een keer wilt komen kijken, dan bent U van harte welkom.
Heeft U nog vragen of wilt u iets anders aan ons kwijt?
Neemt u dan contact met ons op!

Email: overblijf.obsdezuidwester@gmail.com
 
Telefoon:   072- 5320308 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.45 uur  en 13.30  uur)
 
Met vriendelijke groet van alle overblijfkrachten


 

Het overblijfteam doet haar best om de tussenschoolse opvang op  De Zuidwester  voor alle kinderen leuk en gezellig te maken.
 Eet smakelijk!