Verkleinwoorden oefenen
slider placeholder
Vandaag hebben we een aantal verkleinwoorden nog een keer herhaald. Verspreid over de aula en twee lokalen lagen verschillende woorden zoals kop, boom, stoel. In tweetallen maakten ze samen de juiste verkleinwoorden horend bij de gevonden woorden:
kop - kopje
boom - boompje
stoel - stoeltje.
Lekker bewegen en ondertussen taal oefenen!