Kijkles bij de judo
slider placeholder
Beste ouders en andere betrokkenen bij de school, Al een aantal weken hebben de kinderen op woensdag judoles op school. Dit maakt onderdeel uit van ons programma voor de sociaal-emotionele onwikkeling van kinderen. Bij de schooljudo mogen ouders altijd 1 les komen kijken. Deze kijkles is volgende week woensdag (18 januari). Omdat onze speelzaal niet zo groot is willen we vragen om met niet meer dan 1 ouder per kind te komen. Het tijdschema is als volgt: 11.00- 11.40 groep 4/5 11.45 - 12.25 groep 6 12.30 - 13.10 groep 7 13.15 - 14.55 groep 8 Met vriendelijke groet, Team OBS De Zuidwester