Over onze school 


 

 

Als u de Zuidwester binnenloopt, ervaart u meteen het open karakter van onze school. Door de lichte uitstraling, de creatieve uitingen van de kinderen aan de wanden en ramen, de structuur in de klassen en de gemotiveerde leerkrachten en leerlingen, krijgt u meteen een goed beeld van de aangename sfeer in onze school.

De Zuidwester is een openbare school. Dit houdt in dat elk kind ongeacht zijn/ haar achtergrond welkom is op onze school. Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden waar zij zich  optimaal kunnen ontwikkelen.
Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren.

Tijdens de ontwikkeling van kleuter tot aanstaand brugklasser proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Leren wordt gezien als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit, met het doel steeds zelfstandiger te worden. Dit gebeurt in de onderbouw aanvankelijk spelenderwijs en geleidelijk verschuift het accent naar zelfstandig werken en gericht leren. De kinderen doorlopen de groepen volgens het jaargroepensysteem. Daarbij worden vanuit een veilige en vertrouwde achtergrond vaardigheden aangeleerd op sociaal, cognitief, motorisch, emotioneel en creatief gebied.

Op de Zuidwester staan de volgende begrippen centraal: Creativiteit, Openhied en Beweging..
Als u  meer informatie wilt over onze drie pijlers verwijzen wij u naar de schoolgids.
 
Team OBS De Zuidwester