Groeigroep
Voor de kinderen waarvoor in de klas de leerstof niet uitdagend genoeg is bieden we een extra groeigroep aan. In deze groep kunnen ook deze leerlingen verder groeien. Ze leren aan de hand van moeilijkere opgaven en uitdagende projecten oplossingsstrategieen te bedenken, hulp te vragen als het nodig is en om te gaan met frustratie. Ook krijgen ze hierbij inzicht in hun eigen kunnen en hoe ze dit handig in kunnen zetten.