HiRo
Bij ons op school hechten we veel waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarom werken we met het programma HiRo . HiRO is een methode voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen waarbij ervarend leren centraal staat. Het doel van HiRO is om een veilig klimaat te waarborgen, waarin het kind fouten durft te maken, zich weet te uiten en waarin samenwerking met andere leerlingen goed verloopt. Dit programma leert kinderen vaardigheden en inzichten aan de hand van, voor kinderen, herkenbare filmpjes.

HiRo biedt een digitale lesomgeving voor alle groepen en fysieke lessen voor de midden- en bovenbouw kinderen. De fysieke lessen zullen starten na de herfstvakantie. De kinderen leren samen door te ervaren. Ze leren grenzen te stellen en elkaars grenzen te respecteren, ze leren respect te hebben voor zichzelf en elkaar, te vertrouwen op zichzelf en de ander en ze leren om samen te werken. Daarnaast krijgen kinderen energie van de fysieke lessen, werken zij onbewust aan doelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en stellen zij zich makkelijker open doordat er geen nadruk ligt op praten, maar meer op spelenderwijs leren en plezier.

Elk kind is een held!