Engels

 

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 wordt er op de Zuidwester Engels gegeven vanaf groep 1. Wij hebben hiervoor gekozen omdat is gebleken dat we bij het vroeg aanbieden van een tweede taal optimaal gebruik maken van de taalgevoeligheid van jonge kinderen. Daarnaast spelen we in op de internationalisering van de maatschappij en bereiden we de leerlingen beter voor op het eventueel volgen van tweetalig middelbaar onderwijs.
In de groepen 1 t/m 4 geven wij les uit de methode I-Pockets. Bij deze methode leren de leerlingen via diverse thema’s en wordt er gebruik gemaakt van handpoppen.
Vanaf groep 5 gebruiken wij Stepping Up. Deze methode is geschreven door een lerares Engels uit het middelbaar onderwijs, hetgeen ervoor zorgt dat de stof prima aansluit op de lessen op de middelbare school. Daarnaast hebben we veel aanvullend materiaal zodat er altijd en op ieder niveau voldoende stof is voor de Engelse lessen. Verder organiseren wij een keer per jaar een Engels taaldorp i.s.m. een groep leerlingen van het Jac. P. Thijssecollege. Deze leerlingen volgen het tweetalig onderwijs. Tijdens dit taaldorp doen alle kinderen in groepjes diverse (Engelstalige) activiteiten onder begeleiding van een JPT-er. Uiteraard wordt er op die ochtend uitsluitend Engels gesproken. Tenslotte hebben wij in onze schoolbibliotheek een plankje met Engelse boeken en een kast vol Engelstalige spelletjes zodat het geleerde ook in de praktijk kan worden gebracht!
Aan het einde van groep 8 wordt bekeken wat het eindniveau van de leerlingen is d.m.v. het afnemen van de IEP-toets.