Ons onderwijs

De Zuidwester is een school waar structuur, eigen verantwoordelijkheid, veiligheid en talent samen de hoofdrol spelen.

We vinden structuur en duidelijkheid belangrijk, dit geeft het kind een gevoel van veiligheid en overzicht. Onze dagen verlopen dan ook volgens een voorspelbaar ritme. 

Binnen ons onderwijs werken we met vaste methodes voor alle vakken, zo weten we zeker dat we voor elk kind de juiste leerlijn volgen en het maximale resultaat kunnen bereiken.

We vinden eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid belangrijk. We kijken dus met kinderen niet alleen naar wat ze hebben geleerd maar ook naar hoe ze hebben geleerd!

Een veilige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Door het inzetten van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en het inzetten van Positive Behavior Support begeleiden we de groepen naar een veilig leer- en speelklimaat. 

“Ieder kind sterk in een eigen talent!”
Om ieder kind in zijn of haar eigen kracht te zetten maken we gebruik van 4 pijlers binnen ons onderwijs. Deze pijlers zetten we in bij het geven van de lessen.

Door ons onderwijs bewust in te zetten binnen deze 4 pijlers is er voor elk kind een uitdaging om te leren en een plek om trots te zijn op wat het kan. Niet elk kind leert op dezelfde manier, maar wel kan elk kind het eigen talent inzetten om meer te leren. Actief leren maakt dan ook onderdeel uit van onze dagelijkse lessen.


Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met de Engelse taal. Vanuit die gedachte hebben alle leerlingen vanaf groep 1 bij ons op school Engelse les.

Mocht u meer informatie willen over onze manier van werken, schroom dan niet om een afspraak met de directie te maken!
 
Team OBS De Zuidwester
info.zuidwester@isobscholen.nl