Burgerschap en Maatschappij 

De kinderen die nu bij ons op school zitten stappen over een flink aantal jaren de maatschappij in. Een maatschappij die we nog niet kennen omdat het nog zo ver in de toekomst ligt. En toch vinden wij het onze taak om onze kinderen hier goed op voor te bereiden zodat ze straks goed voor zichzelf op kunnen komen, keuzes kunnen maken gebaseerd op hun eigen waarden en leiding kunnen geven aan zichzelf. 
Op De Zuidwester doen we dat door onze sociale en emotionele programma's Hiro, PBS en HVO. Maar we doen dat ook door met de kinderen stil te staan bij de actualiteiten op een manier die past bij hun leeftijd. We bespreken met elkaar wat ieders reactie is en over de normen en waarden die daar bij horen. 
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen thema's aangereikt die passen bij het onderwijsdomein "Burgerschap", hieronder valt onder andere dat kinderen de politiek in Nederland op een speelse manier leren verkennen en dat de dilemma's die er in ons land spelen met hen besproken worden. Uiteraard altijd op een manier die bij de leeftijd past en zo dat het voor kinderen aantrekkelijk is om eraan mee te doen. 

HiRo 
Bij ons op school hechten we veel waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarom werken we met het programma HiRo . HiRO is een methode voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen waarbij ervarend leren centraal staat. Het doel van HiRO is om een veilig klimaat te waarborgen, waarin het kind fouten durft te maken, zich weet te uiten en waarin samenwerking met andere leerlingen goed verloopt. Dit programma leert kinderen vaardigheden en inzichten aan de hand van, voor kinderen, herkenbare filmpjes. 
 
HiRo biedt een digitale lesomgeving voor alle groepen en fysieke lessen voor de midden- en bovenbouw kinderen. De fysieke lessen zullen starten na de herfstvakantie. De kinderen leren samen door te ervaren. Ze leren grenzen te stellen en elkaars grenzen te respecteren, ze leren respect te hebben voor zichzelf en elkaar, te vertrouwen op zichzelf en de ander en ze leren om samen te werken. Daarnaast krijgen kinderen energie van de fysieke lessen, werken zij onbewust aan doelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en stellen zij zich makkelijker open doordat er geen nadruk ligt op praten, maar meer op spelenderwijs leren en plezier. 
 
Elk kind is een held!  

HvO 
Alle groepen 6 tot en met 8 krijgen bij ons Humanistisch Vormings Onderwijs.  

In aansluiting op de humanistische uitgangspunten kent het HVO de volgende twee hoofddoelen: 

Bij dit alles ontdekken kinderen spelenderwijs dat zij daarbij keuzes kunnen maken en leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Het zelf leren ontdekken en ontwikkelen staat centraal, vandaar dat het vorming genoemd wordt, tegenover kennisoverdracht, dat bij de godsdienstvakken meer centraal staat. 

PBS 
Bij ons op school werken we met Positive Behavior Support (PBS), daarbij gaan we uit van het positieve in ieder kind. Waardering werkt beter dan corrigeren als het gaat om gewenst gedrag aanleren bij een kind. Door onze kinderen positief te benaderen en het goed te benadrukken werken we aan een veilig en positief klimaat binnen de school.