Wetenschap en Techniek

Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst is het van belang dat ze al op jonge leeftijd in aanraking komen met wetenschap en techniek. Het toetsen van kennis aan wat in de wetenschap bekend is om te voorkomen dat je “zomaar” feiten overneemt is hierbij een voorbeeld. 

In ons apart ingericht lokaal voor Wetenschap en Techniek krijgen kinderen hier les over. Ook staan hier de techniektorens, deze torens bevatten veel techniekopdrachten die de kinderen onder begeleiding van de leerkrachten en hulpouders kunnen maken. Hierbij ontdekken kinderen spelenderwijs de elementen van techniek te herkennen, begrijpen en toe te passen. 

Ook zetten we techniek in bij het handelend leren. Je kunt pas begrijpen wat een kilo is als je het voelt, ziet, vergelijkt en weegt op een weegschaal!