Kunst en Cultuur

Naast de dagelijkse instructie en het zelfstandig werken speelt de creatieve ontwikkeling een belangrijke rol op onze school. In alle groepen wordt wekelijks aandacht geschonken aan creatieve bezigheden als tekenen, schilderen, knutselen en textiele werkvormen. Vaak doen we dit in ons Kunst&Cultuur lokaal. Ook kiest de school ieder jaar  een creatief project in overleg met de ABC werkgroep Heiloo.
Zang, dans en drama komen ook regelmatig aan bod in de groepen. Hoogtepunt is het jaarlijkse Kinderkunstmuseum, waarbij de kinderen rondom een vastgesteld thema creatieve activiteiten ondernemen, welke te bewonderen zijn door ouders, familie en andere geïnteresseerden.
 
Ook leren kinderen presenteren en voor een groep staan tijdens de groepsoptredens, welke in de periode oktober t/m mei door elke groep eenmaal wordt verzorgd. Hierbij wordt een beroep gedaan op de creativiteit van onze leerlingen. Tijdens de optredens komen de volgende principes veelal aan de orde: zang, dans, drama, muziek en taal (bijv. gedicht). Groep 7 verzorgt daarnaast elk jaar een kerstmusical en groep 8 neemt aan het einde van het schooljaar afscheid met een eindmusical, waarin ze zoveel mogelijk creatieve elementen verwerken”.