Groep 4
Julia Gabeler, Hettie de Boer-Klaus

Foto's


Welkom bij onze schoolfoto's:
Rekenen groene plusschrift vanaf blz 32
Dit is voor de kinderen die een groen plusschrift hebben.
Rekenen rode werkschrift
Leesparade pluswerk M4 vervolg vanaf blz 22
Sommige kinderen hebben leesparade pluswerk. Zij kunnen deze antwoordbladen gebruiken.
Schrijfletters en hoofdletterkaart
Deze kunnen de kinderen gebruiken als geheugensteuntje als ze de letters niet meer weten.
Rekenen nakijkbladen blauwe kant
 Pagina 1 / 2Volgende pagina >>>>