Over onze school 


 

Als u de Zuidwester binnenloopt, ervaart u meteen het bewegende en open karakter van onze school. Door de beweegpaden op de vloer, de creatieve uitingen van de kinderen aan de wanden en ramen, de structuur in de klassen en de gemotiveerde leerkrachten en leerlingen, krijgt u meteen een goed beeld van de aangename sfeer in onze school.

De Zuidwester is een school waar structuur, veiligheid en talent samen de hoofdrol spelen.
“Ieder kind sterk in een eigen talent!”
Het team van De Zuidwester gaat met kinderen op zoek naar dat talent, we dagen kinderen uit om elke dag het beste beentje voor te zetten, fouten te maken om van te leren en inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling.
Om ieder kind in zijn of haar eigen kracht te zetten maken we gebruik van 4 pijlers binnen ons onderwijs. Deze pijlers zetten we in bij het geven van de lessen.

Door ons onderwijs bewust in te zetten binnen deze 4 pijlers is er voor elk kind een uitdaging om te leren en een plek om trots te zijn op wat het kan. Niet elk kind leert op dezelfde manier, maar wel kan elk kind het eigen talent inzetten om meer te leren. Actief leren maakt dan ook onderdeel uit van onze dagelijkse lessen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met de Engelse taal. Vanuit die gedachte hebben alle leerlingen vanaf groep 1 bij ons op school Engelse les.


Mocht u meer informatie willen over onze school, schroom dan niet om een afspraak met de directie te maken!
 
Team OBS De Zuidwester
info.zuidwester@isobscholen.nl