PBS en HiRo
Bij ons op school hechten we veel waarde aan een postief en veilig sociaal klimaat op school. 
We werken met de PBS aanpak (Positive Behavior Support) waarbij we uitgaan van het positieve in elk kind. PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. Dit doen we door positief en gewenst gedrag te complimenteren, aanwijzingen op een positieve manier te formuleren en ons eigen voorbeeldgedrag in te zetten. 
Kinderen vertellen hoe dat bij ons op school gaat: https://youtu.be/F7GHyBO4GmQ

Daarnaast besteden we ook gericht aandacht aan het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden bij onze kinderen om de sociale en emotionele ontwikkeling te versterken. Daarom werken we ook met het programma HiRo.  Het doel van HiRO is om een veilig klimaat te waarborgen, waarin het kind fouten durft te maken, zich weet te uiten en waarin samenwerking met andere leerlingen goed verloopt. Dit programma leert kinderen vaardigheden en inzichten aan de hand van, voor kinderen, herkenbare filmpjes.

HiRo biedt een digitale lesomgeving voor alle groepen en fysieke lessen voor de midden- en bovenbouw kinderen. De fysieke lessen zullen starten na de herfstvakantie. De kinderen leren samen door te ervaren. Ze leren grenzen te stellen en elkaars grenzen te respecteren, ze leren respect te hebben voor zichzelf en elkaar, te vertrouwen op zichzelf en de ander en ze leren om samen te werken. Daarnaast krijgen kinderen energie van de fysieke lessen, werken zij onbewust aan doelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en stellen zij zich makkelijker open doordat er geen nadruk ligt op praten, maar meer op spelenderwijs leren en plezier.

Elk kind is een held!