Vol trots kunnen we u vertellen dat De Zuidwester ook in schooljaar 2021-2022 een Gezonde School is. Dit houdt in dat we een gezonde leefstijl, gezonde voeding en voldoende beweging belangrijk vinden en hier aandacht voor hebben bij ons op school. Zo krijgen de leerlingen les van een bevoegde vakleerkracht, worden er beweegactiviteiten gedurende de lesdag ingeroosterd en uitgevoerd en organiseren we extra sportactiviteiten tijdens en na schooltijd.